Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Aktuality

Upozorňujeme, že stránky se přestehovali na adresu = zahradasucha.webnode.cz

 

 

 

P o z v á n k a

 

 

na členskou schůzi

 

22.4.2012 v 9.00 hodin

 

 sál restaurace U Šimaly

 

Program  schůze:           -  Zahájení, přivítání                                                   

                                 -  Volba mandátové komise                                       

                                 -  Volba návrhové komise                                                                                                                                                                         

                                 -  Zpráva o činnosti za minulé období                                     

                                 -  Zpráva o čerpání rozp. za 2011 a návrh na 2012                  

                                 -  Zpráva revizorů účtu                                                                                                 

                                 -  Úpravy a doplnění osadního řádu                                      

                                 -  Návrh smlouvy o užívání společných zařízení       

                                 -  Zpráva o účasti                                                       

                                 -  Diskuse                                                                    

                                 -  Návrh a schválení usnesení                                                                                                                                                         

                                 -  Závěr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Prezentace od 8.30 hod. Přineste s sebou své členské průkazy. Bude proveden výběr poplatků za členské příspěvky a vodu    

 

Prosíme o dochvilnost!

 

 

 

 

 

 

 

 

NABÍDKA HNOJIV- – JARO   2012 !!!

 

Koňský granulovaný hnůj  10 litrů = 8,2 kg   185,00 Kč

Pravý slepičí hnůj granulovaný 3 kg = 55,00 Kč

 Hnojivo na brambory 10 kg = 189,00 Kč

Hnojivo na ovocné stromy 10 kg =  195,00 Kč

Močovina 9 kg = 179 Kč    4 kg =80,00 Kč    2 kg= 40,00 Kč 

Superfosfát 10 kg  = 169,00 Kč          5 kg =  85 Kč

Ledek vápenatý  10 kg =159,00 Kč     5 kg =  80,00 Kč

Siran amonný     10 kg = 159,00 Kč    5 kg = 80,00 Kč

Siran draselný 10 kg  =  269,00 Kč    5 kg = 135,00 Kč

Draselná sůl   5 kg= 98,00 Kč  2 kg = 40,00 Kč   3 kg = 60,00Kč

Hořká sůl   3 litry = 119 Kč          1 kg = 39 Kč

Mechstop 3 kg kbelík =   87,00 Kč     10 kg = 265,00Kč

Bílá krycí netkaná textilie   5m = 49,00 Kč      10 m  = 85,00 Kč

 

Hnojiva – K R I S T A L O N Y

 START (modrý) - Standardní pro vegetativní období,                                       49,00 Kč

                                      růst zelené části rostlin ½ kg             

Plod , Květ –bílý -  Pro produkční období , květ, plody  ½ kg                  49,00 Kč

Azurový  - Vhodný pro Azalky, Rododendrony, borůvky  ½ Kg                     50,00 Kč

( doprodej)                                                                                ¼ kg                 25,00 Kč

    Červený    - Určen pro jahody   ½ kg  ( Zakoření, růst, plodnost )                      55,00Kč

                                                                                                ¼ Kg                 28,00 Kč                                         

SPECIAL  zelený   -  Hnojivo na list (možno míchat s pecticity)                    53,00 Kč

                        Pro pokojové rostliny, stromy, květiny ,zeleninu i trávníky  ½ kg

 

Žlutý  - Začátek vegetace, růst, nasazení plodů, pupenů, zakořenění  ½ kg      58,00 Kč

                                                                                                 ¼ kg                30,00 Kč         

 

 

NPK  -         3 kg=    58,00 Kč      5 kg =    95,00 Kč

 

Cererit Hobby 10 kg balení =   240,00 Kč

Cererit Hobby  5 kg  balení =   125,00 Kč

Cererit Hobby  3 kg balení  =     75,00 Kč

Cererit Hobby  2 kg balení   =     50,00 Kč

Dusíkaté vápno 3 kg   =               157,00 Kč

 

 

 V Karviné dne 1.2. 2012

 

 

 

              

 

 

 Přívod pitné vody byl  spuštěn. 

 

     Upozorňujeme, že je potřeba

uzavřít

vodovodné kohoutky, při odběru vody pomoci hadice,

na koncích vodovodných přípojek,

pro zajištění proti úniku odebírané vody.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Interní důležitá informace. 
 
 
Protože v poslední době dochází k opakovaným návštěvám zlodějů na naši zahradě, policie ČR, pracoviště Havířov - Šumbark, zabezpečí zvýšený dohled nad naší osadou. Bude se jednat o nestandardní službu, při které se příslušníci budou pohybovat v okolí osady, ale i v osadě a to jak během dne, tak i v nočních hodinách. Pracovníci budou hlídkovat v civilu a při požádání se budou identifikovat služebním průkazem a odznakem. Důrazně žádám všechny členy naši osady, aby v případě zjištění, nebo i jen náznaku možného výskytu podezřelých osob v okolí naši osady, tuto skutečnost ihned telefonicky nahlásili  nejlépe přímo na policii - Šumbark, na tel. 596884863, případně při akutním stavu na tel. - 158, případně mne na tel. 605867288.       předseda.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Toto je naše město.

       

 

Klikni na adresu:

 

http://www.youtube.com/watch?v=f0MfvkUWLak">http://www.youtube.com/watch?v=f0MfvkUWLak

 

  Potom na zvětšení obrazu na celý monitor klikni na obraz 2 x.

 

 

 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

 
 
 
 
 
           
 
NABÍDKA HNOJIV- pro rok 2011
Od – Územní sdružení ČZS Karviná 
 
 
 
Podrobnosti  v oddílu  č. 3  -  Informace pro členy.   
                                           

 

Zahrádkářská organizace č. 9. –Havířov-Suchá.
 Pravidla odběru vody na zahrade.
        Za odběr vody se platí dle částky stanovené dodavatelem. Táto částka se každý rok mění.
Každý, kdo chce odebírat vodu z hlavního vodovodního kohoutku na zahradě, musí nejpozději na členské schůzi zaplatit stanovený jednorázový poplatek na běžný rok.
Poplatek je stanoven pro členy, kteří nespávají na zahradě ve výši 30,-Kč a kteří spávají na zahradě ve výši 60,- Kč.
Samostatný rozvod na jednotlivé pozemky je povolen jen po konkrétním souhlasu výboru ZO.
    Vodu je možno odebírat jen do nádob a jen pro osobní potřebu člena a jeho rodiny.
 To znamená : pro vaření, mytí nádobí,osobní hygienu, úklid v chatce.  
Voda v žádném případě není určená na plnění bazénu (ani malých) pro koupání, ani na zalévání záhonů!!!
Porušením těchto zásad se vystavujete možnosti vyloučení odběru veškeré vodovodní vody.
 
    Pro odběr vody pro jiné potřeby, např. zalévání zahrádek, napouštění bazénu pro koupání, praní a pod.
 je možný odběr vody pomoci hadice z vedlejšího odběrového místa.
    Tento výtok je zabudován v uzavřené schránce s možnosti přístupu těm členům, kteří se přihlásili a zaplatili stanovený poplatek.Tento poplatek je ve výši 300,-Kč. Byl stanoven z počátečných nákladů na vybudování odběrného místa zakládajícími členy. Ze zůstatku peněz se platí průběžné náklady na opravy a údržbu a zbývající částka je připravena pro případné další náklady.
    Odběr přes hadici je povolen v jakémkoliv množství, pro jakýkoliv účel, ale jen pro vlastní potřebu na svém pozemku.
    Veškerý odběr z této výpusti je evidován a odečítán vodoměrem a následně hrazen v plné výši tím členem, který tento odběr provedl.
 
V případě nedostatečného tlaku vody je přednostně umožněn odběr vody z hlavního výtoku!

 

 

Opatření k některým negativním jevům projevujícím se v poslední době na naši zahradě.

    Během posledního měsíce jsem byl upozorněn na několik porušení osadního řádu, nedodržování nočního klidu, nevhodné veřejné vyjadřování s mnohými slovy, které nejsou vhodné pro mladistvé, ani které nechtějí poslouchat další osoby nacházející se na zahradě.
    Věnoval jsem mnoho času pro zjištění všech dostupných dokumentů, které upravuji výše uvedené skutečnosti.
 Dle platných zákonů, vyhlášek a nařízení platí, že
noční klid je nutno dodržovat i na zahradě v době od 22 do 06 hod.
 
  Pokud má někdo v úmyslu noční klid nedodržet , je nutno se předem domluvit s ostatními zahrádkáři. Když k dohodě nedojde, je tuto dobu nutno dodržet. V případě porušení tohoto nařízení je možno pozvat k řešení městskou policii, která tyto  problémy řeší domluvou a pokutami.
     Podobné řešení se doporučuje i přes den, při velkém, dlouhotrvajícím hluku, který narušuje mezilidské vztahy a brání občanům při odpočinku a relaxaci, kdy se jedná o přestupek proti občanskému soužití.
    Jinak lze řešit nevhodné, vulgární vyjadřování bez přítomnosti nezletilých, které lze posuzovat jako úmyslné jednání proti dobrým mravům, s možnosti udělení finančního postihu, případně řešit v přestupkovém řízení.
    Naopak velice přísně lze postihnout takovéto chování v přítomnosti nezletilých osob, kde lze jak pro rodiče, tak i pro osoby takto se vyjadřující zajistit tvrdé sankce, nejen finančního charakteru. 
        Dále bych prosil všechny motoristy, aby jezdili v okolí osady velice ohleduplně, t. zn. pomaly a v případě nezvládnutí řízení byli natolik čestní, že dají vědět poškozenému, že to oni jsou zodpovědní za nehodu a že jsou ochotni toto řešit.
    Upozorňuji, že při opakovaném porušování, jak osadního řádu, tak i dalších předpisů, jsem požádal všechny hospodáře o rychlé a tvrdé zakročení proti pro- viňujícím se osobám a v případě neuposlechnutí, aby mne ihned na tuto skutečnost upozornili a zároveň provedli kroky pro přivoláni MP, případně policie ČR.
    Toto opatření se dělá z důvodu zhoršených mezilidských vztahů na naši zahradě
a zároveň pro zajištění dobrých podmínek pro členy naši osady a jejich rodinné příslušníky.
    Chci ubezpečit všechny členy naši osady, že výbor nepřipustí, aby se na zahradě zabydlelo nevhodné jednání, chování a narušování vzájemných vztahů některými osobami. V případě nerespektování upozornění, budeme tvrdě postupovat při vymáhání dodržování všech právních předpisů.
    Chceme, aby zahrada byla místem oddychu a pracovního uspokojení pro všechny naše osadníky.
                                                                                       A.Kossányi

 

 


  
 
 

                                                                    

 
 

   

 

 

                                     

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde zahájíte úpravu bloku...

TOPlist
Návštěvnost:   |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek