Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Ochrana a hnojení rostlin

 

 

 

Nabídka postřiků v roce 2008
Informace podají hospodáři
Postřiky kč/ks
Kupricol 50 3x 40 g 69
Kuprikol 50 5x40g 97
Champion 50 WP 3x 40g 87
Jarní souprava 10l 61
Jarní souprava 30l 135
Jarní souprava 50 l 189
Mesurol Schneckenkorn 50g 48
Zdravé jablko souprava 156
Zdravé rajče souprava 108
mospilan 20SP 2x1,8 63
Mospilan 20SP 5x1,8 105
Karate Zeon 5SC 6ml 53
Oleoekol 100 ml 68
Dithane DG 2x10g 43
Vanish slug 200g 86
Baycor 25 WP 2x5g 53
Delan 700 WDG 2x5g 59
Diskus 3x2g 94
Euparen multi 2x10g 59
Previcur 607 SL 10ml 49
Rovral FLO 10ml 54
Rubigan 12EC 10ml 59
Omite 50W 43
Ridomil gold MZ 59
Acrobat MZ 53
Aliette 80 WP 2x5g 53
Calypso 480 SC 74
Syllit 65 2x5g 53
Garlon 4 EC 10ml 57
Arbofert jablko 0,25 kg 79
Vermesfluid Plod 980 ml 69
Hnojivo pro citrusy 0,25 kg 59
Silwet L-77 50ml 139
Previcur 607 Sl 50 ml 179
Karathane LC 48
BIO Plantella-lep.pas na stromy 78
BIO Plantella-lepové desky malé 55
Bio Plantella-lepové desky žluté 85
Biotoll proti mravencům 100g 42
Biotoll proti mravencům 300ml 102
Ratimor měkká návnada 125g 46
Ratimor měkká návnada 250g 72
NUREL D 10ml 69
Dominátor -hubení plevele 100 ml 75
Dominátor - hubení plevele 250ml 159

Ochrana rostlin

 

Zpracoval M. Nechvátal

Obecné zásady aplikací

 

Proti většině škůdců a méně významným houbovým chorobám se zasahuje až po jejich zjištění a zhodnocení intenzity napadení, proti hospodářsky významným houbovým chorobám je ošetření indikováno preventivně podle metodických pokynů, které zohledňují povětrnostní podmínky a nároky původců jednotlivých chorob.

Vždy se musí dodržovat stanovená délka ochranné lhůty, tj. nejkratší přípustný interval mezi posledním ošetřením a sklizní ošetřené plodiny určené pro konzum člověka, resp. krmení zvířat, uváděná v textech pod zkratkou OL ve dnech (pokud je uvedena).

Před každým použitím pesticidu nebo hnojiva je nutné se seznámit s návodem na použití uvedeném na etiketě daného přípravku.

U většiny herbicidů se uvádí dávka přípravku na jednotku plochy (nikoliv dávka přípravku na množství vody). Důležité je tedy vědět, že se aplikuje množství přípravku na plochu. Tak např. když je v návodu uvedeno 10 g přípravku na 100 m2, zjistí se postřikovačem naplněného jen vodou, kolik vody se spotřebuje na pečlivé pokrytí dané plochy postřikem (tj. v našem případě 100 m2). Zpravidla se uvádí spotřeba 4 - 6 litrů vody (postřikového roztoku) na 100 m2. Dané množství přípravku (tj. v našem případě 10 g) se pak dá do zjištěného množství vody a aplikuje se na danou plochu (tj. v našem případě 100 m2).

Při aplikacích herbicidů určených k hubení plevelů v trávnících, se nesmí trávník sekat zpravidla do 3 dnů před a 3 dny po aplikaci herbicidů.

Důležité je rozpoznání choroby nebo škůdce (nebo poruchy). Pokud se špatně rozpozná choroba nebo škůdce a následně se zvolí nesprávný přípravek, anebo když se zvolí vhodný přípravek ale v nedostatečné koncentraci, a nebo když se aplikuje přípravek pozdě, může se pak čekat nedostatečná účinnost přípravku. Může však být způsobena i tím, že přípravek aplikujeme při nevhodných teplotách, nebo vlivem rezistence (snížená účinnost přípravku, vzniklá v důsledku opakovaného, neuváženého použití, zvláště pak v nedostatečných koncentracích). Nikdy se nepřekračuje maximální počet aplikací daného přípravku za danou vegetační sezonu (pokud je uveden). Vzniku rezistence se rovněž předejde střídáním přípravků s chemicky odlišnými účinnými látkami.

 

 Při případném mísení přípravků se nikdy nemísí měďnaté přípravky s jinými přípravky, nebo hnojivy.

Některé použité pojmy:

 

Pesticidy - chemicky definované látky, které působí proti chorobám a škůdcům a proti plevelům.

Insekticidy - přípravky proti škodlivému hmyzu (někdy nazývány jako přípravky proti živočišným škůdcům).

Fungicidy - přípravky proti houbovým chorobám.

Herbicidy - přípravky proti plevelům a nežádoucí vegetaci.

Hnojiva - přípravky pro výživu rostlin.

Repelenty - odpuzující prostředky.

 

 

Dělení přípravků proti živočišným škůdcům podle působení:

 

Požerové - působí toxicky, jsou-li přijaty jako potrava.

Kontaktní - působí po přímém styku škůdce s účinnou látkou přípravku.

Fumigační - působí jako prchavé toxické látky, které škůdce vdechuje.

Hloubkové - po aplikaci na lícovou stranu listu pronikají na rub listu.

Systémové - pronikají po aplikaci do pletiv a jsou rozváděny do dalších částí rostliny.

 

 

Dělení přípravků proti houbovým chorobám podle působení:

 

Kontaktní - působí kontaktně, tj. v místě aplikace.

Systémové - po proniknutí do rostliny jsou rozváděny vodivými cestami uvnitř rostliny.

 

 

Dělení přípravků proti plevelům podle působení:

 

Selektivní - působí na určité plevelné druhy.

Neselektivní (totální) - ničí veškerou rostlinnou vegetaci.

 

 

Nejčastěji používané formulace a jejich zkratky: EC - emulgovatelné koncentráty, WP - smáčitelné prášky, SL - rozpustné koncentráty, SC - suspenzní koncentráty, WG - ve vodě dispergovatelné granule.

 

(lze zakoupit v sekretariátě ÚR ČZS Karviná).

APPLAUD 25 WP (Insekticid)

 

Postřikový kontaktní insekticid ve formě dispergovatelného prášku k hubení molice skleníkové na rajčatech, okurkách a paprice, molic a červců na okrasných rostlinách a dřevinách.

Balení: 2x5 g

Oblast použití :

 

Okrasné dřeviny Červci - 5 g / 5 l vody OL=1

Molice - 5 g / 5 l vody OL=1

Okrasné rostliny Červci - 5 g / 5 l vody OL=1. Dvě až tři ošetření v intervalech 3-5 dnů. Do skanutí

Molice - 5 g / 5 l vody OL=1. Molice skleníková. 2-3 x v intervalech 3-5 dnů.

Okurky Molice - 5 g / 5 l vody OL=14. Pouze 1 ošetření

Paprika Molice - 5 g / 5 l vody OL=7. Pouze 1 ošetření před rozkvětem.

Rajčata Molice - 5 g / 5 l vody OL=7. Pouze 1 ošetření před rozkvětem

 

KARATE 2,5 WG (Insekticid)

 

Postřikový emulgovatelný přípravek na bázi syntetického pyrethroidu ve formě ve vodě rozpustného mikrogranulátu k hubení škodlivého hmyzu v ochraně rostlin.

Balení: 5x3 g, 5x15 g

Oblast použití :

 

Brambory Mandelinka bramborová - 3 g / 6 l / 100 m2 OL=14. Zákaz vstupu do porostu 3-7 dní

Mšice - 3 g / 3 l / 100 m2 OL=14. Zákaz vstupu do porostu 3-7 dní

Broskvoně Obaleč východní - 3 g / 10 l / 100 m2 OL=28

Brukvovitá zelenina Bělásek zelný - 3 g / 15 l / 250 m2 OL=14. Na běláska zelného a řepového

Blýskáček řepový - 3 g / 9 l / 150 m2

Hrách Listopasi - 3 g / 9 l / 150 m2 Po vzejití, do fáze 3-4 pravých listů

Mšice - 3 g / 9 l / 150 m2 Jen krátce po vzejití

Jabloně Květopas jabloňový - 3 g / 3 l vody OL=28. Ošetřuje se před květem jabloní při rašení pupenů a při prvním zjištění teploty nad 16 st.C

Obaleč jablečný - 3 g / 15 l vody OL=28. V době kladení vajíček podle signalizace

Podkopníčci - 3 g / 15 l vody OL=28. V době kladení vajíček podle signalizace

Jádroviny Housenky - 3 g / 30 l / 300 m2 Před květem

Jahody Květopas jahodníkový - 3 g / 4,5 l / 75 m2 Jen před květem.

Okrasné rostliny Saví a žraví škůdci - 3 g / 5 l / 83 m2 OL=3. Mšice, třásněnky, housenky, brouci, ploštice

Paprika Mšice - 3 g / 7,5 l / 125 m2 OL=7. Účinný i na mšici řešetlákovou

Peckoviny Housenky - 3 g / 30 l / 300 m2 Před květem

Rajčata Mandelinka bramborová - 3 g / 5 l / 100 m2 OL=7

Réva vinná Obaleči - 3 g / 10 l / 100 m2 Podle signalizace. Nejpozději do poloviny srpna

 

MAGUS 200 SC (Insekticid)

 

Postřikový akaricid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k ochraně rostlin proti sviluškám.

Balení: 2x5 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml

Oblast použití :

 

Jádroviny Svilušky - 5 ml / 10 l / 100 m2 OL=28. Podle signalizace

Réva vinná Hálčivec révový - 5-6 ml / 10 l / 100 m2 OL=35. Na jaře po vyrašení - první aplikace, v první dekádě VIII. - druhá aplikace

Svilušky - 5 ml / 10 l / 100 m2 OL=35. Při výskytu pohyblivých jedinců

MOSPILAN 20 SP (Insekticid)

 

Systémově účinný insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména mandelinky bramborové v bramborách, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného v jádrovinách, molic a mšic na okrasných rostlinách.

Balení: 2x1.8 g, 5x1.8 g, 5x5 g

Oblast použití :

 

Brambory Mandelinka bramborová - 1,8 g / 9-18 l vody OL=14

Jabloně Obaleč jablečný - 1,8 g / 7 l vody OL=28.

Jádroviny Mšice - 1,8 g / 14 l vody OL=28

Vlnatka krvavá - 1,8 g / 14 l vody OL=28

Okrasné rostliny Molice skleníková - 1,8 g / 4,5 l vody OL=3

Mšice - 1,8 g / 4,5 l vody OL=3. Včetně Aphis gossypii

NURELLE D (Insekticid)

 

Postřikový širokospektrální insekticid ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně rostlin proti škodlivému hmyzu.

Balení: 250 ml, 500 ml

Oblast použití :

Brambory Mandelinka bramborová - 60 ml / 60 l / 1000 m2OL=14

Mšice - 60 ml / 60 l / 1000 m2 OL=14

Jabloně Mery - 60 ml / 60 l / 1000 m2 OL=28

Obaleč jablečný - 60 ml / 60 l / 1000 m2 OL=28. Podle signalizace

Píďalky - 60 ml / 60 l / 1000 m2 OL=28. Podle signalizace

Podkopníčci - 60 ml / 60 l / 1000 m2 OL=28. Podle signalizace

Okrasné rostliny Mšice - 20 ml / 10 l vody OL=3

Třásněnky - 20 ml / 10 l vody OL=3. Včetně třásněnky západní

OMITE 570 EW (Insekticid)

 

Postřikový přípravek ve formě emulze, typu olej:voda k ochraně rostlin proti fytofágním roztočům (svilušky, vlnovník rybízový, vlnovníci a hálčivci v révě vinné).

Balení: 2x5 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml

Oblast použití :

 

Jádroviny Svilušky - 10 ml / 10 l vody OL=21

Jahody Svilušky - 5 ml / 10 l vody OL=21

Okrasné dřeviny Svilušky - 5 ml / 5-10 l vody OL=3

Okrasné rostliny Svilušky - 5 ml / 5-10 l vody OL=3

Okurky Sviluška chmelová - 5 ml / 10 l vody OL=5

Paprika Sviluška chmelová - 5 ml / 10 l vody OL=14

Peckoviny Svilušky - 10 ml / 10 l vody OL=21

Réva vinná Hálčivci - 5 ml / 3,3 l vody OL=28. Poprvé po vyrašení, podruhé za 14 dní poté, ve 2.dekádě srpna

Svilušky - 10 ml / 10 l vody OL=28

Vlnovníci - 5 ml / 3,3 l vody OL=28. Poprvé po vyrašení, podruhé za 14 dní.

Rybíz Svilušky - 10 ml / 10 l vody Po sklizni

Vlnovník rybízový - 5 ml / 5 l vody Před květem a po sklizni.

SUMITHION super (Insekticid)

 

Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení savých a žravých škůdců na rostlinách a k hubení obtížného hmyzu a přenašečů chorob.

Balení: 2x5 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml

Oblast použití :

 

Brukvovitá zelenina Květilky - 10 ml / 10 l vody

Zálivka (80-100 ml na 1 rostlinu) 14 dnů po výsadbě. Nepotřísnit listy a vegetační vrcholy

Jádroviny Saví a žraví škůdci - 10 ml / 10 l / 100 m2 OL=21

Jahody Roztočík jahodníkový - 20 ml / 10 l / 100 m2

Okrasné rostliny Saví a žraví škůdci - 5-10 ml / 10 l vody

Okurky Saví škůdci - 10 ml / 10 l vody OL=14

Paprika Saví škůdci - 10 ml / 10 l vody OL=21. Účinný i na mšici řešetlákovou

Peckoviny Saví a žraví škůdci - 10 ml / 10 l / 100 m2 OL=21

Rajčata Saví škůdci - 10 ml / 10 l vody OL=21

Réva vinná Obaleči - 10 ml / 10 l / 100 m2 OL=28. Podle signalizace

Třešeň Vrtule třešňová - 10 ml / 10 l / 100 m2 OL=10

TALSTAR 10 EC (Insekticid)

 

Postřikový insekticidní a akaricidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně rostlin proti savému hmyzu a sviluškám v zemědělství a zahradnictví.

Balení: 2x3 ml, 50 ml

Oblast použití :

Jabloně Květopas jabloňový - 10 ml / 25 l vody

Obaleč jablečný - 10 ml / 50 l vody OL=60

Podkopníčci - 10 ml / 50 l vody OL=60

Svilušky - 10 ml / 33 l vody OL=60

Jádroviny Přezimující škůdci - 10 ml / 25 l vody

Svilušky - 10 ml / 25 l vody

Okrasné dřeviny Molice - 10 ml / 12,5 l vody OL=3

Svilušky - 10 ml / 12,5 l vody OL=3

Okrasné rostliny Molice - 10 ml / 12,5 l vody OL=3

Svilušky - 10 ml / 12,5 l vody OL=3

Třásněnka západní - 10 ml / 20 l vody OL=3

Okurky Sviluška chmelová - 10 ml / 25 l vody OL=5. Jen okurky skleníkové

Paprika Sviluška chmelová - 10 ml / 25 l vody OL=7

Peckoviny Přezimující stádia škůdců - 10 ml / 25 l vody

Svilušky - 10 ml / 25 l vody

Rajčata Molice - 10 ml / 33 l vody OL=7

Réva vinná Obaleči - 10 ml / 50 l vody OL=42. Podle signalizace

 

VERTIMEC 1,8 EC (Insekticid)

 

Postřikový insekticidní a akaricidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k hubení svilušky chmelové na chmelu a svilušek, vrtalek a třásněnek včetně třásněnky západní na okurkách, rajčatech a okrasných rostlinách.

Balení: 2x5 ml, 50 ml, 500 ml

Oblast použití :

 

Okrasné rostliny Sviluška chmelová - 6 ml / 10 l vody OL=3

Třásněnky - 10 ml / 10 l vody OL=3. Včetně třásněnky západní

Vrtalky - 10 ml / 10 l vody OL=3

 

 

Okurky Sviluška chmelová - 6 ml / 10 l vody

OL=7. Při jištění prvních příznaků, opakuje se podle potřeby (ne však častěji než v 7 denních intervalech)

Třásněnky - 10 ml / 10 l vody

OL=7. Včetně třásněnky západní. Při jištění prvních příznaků, opakuje se podle potřeby (ne však častěji než v 7 denních intervalech)

Vrtalky - 10 ml / 10 l vody

OL=7. Při jištění prvních příznaků, opakuje se podle potřeby (ne však častěji než v 7 denních intervalech)

 

 

Paprika Sviluška chmelová - 6 ml / 10 l vody

OL=3. Při jištění prvních příznaků, opakuje se podle potřeby (ne však častěji než v 7 denních intervalech)

Třásněnky - 10 ml / 10 l vody

OL=3. Včetně třásněnky západní. Při jištění prvních příznaků, opakuje se podle potřeby (ne však častěji než v 7 denních intervalech)

Vrtalky - 10 ml / 10 l vody

OL=3. Při jištění prvních příznaků, opakuje se podle potřeby (ne však častěji než v 7 denních intervalech)

 

 

Rajčata Sviluška chmelová - 6 ml / 10 l vody

OL=3. Při jištění prvních příznaků, opakuje se podle potřeby (ne však častěji než v 7 denních intervalech)

Třásněnky - 10 ml / 10 l vody

OL=3. Včetně třásněnky západní. Při jištění prvních příznaků, opakuje se podle potřeby (ne však častěji než v 7 denních intervalech)

Vrtalky - 10 ml / 10 l vody

OL=3. Při jištění prvních příznaků, opakuje se podle potřeby (ne však častěji než v 7 denních intervalech)

ZOLONE 35 EC (Insekticid)

 

Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ničení savého a žravého hmyzu v ochraně rostlin.

Balení: 50 ml, 100 ml, 500 ml

Oblast použití :

 

Brukvovitá zelenina Dřepčíci - 20 ml / 2-6 l / 100 m2 Jen mladé rostliny za teplého a suchého počasí

Jádroviny Saví a žraví škůdci - 20 ml / 10 l vody OL=21

Jahody Květopas jahodníkový - 20 ml / 2-6 l / 100 m2 Jen před květem

Peckoviny Saví a žraví škůdci - 20 ml / 10 l vody OL=21

Réva vinná Obaleči - 20 ml / 10 l / 100 m2

 

 


Svilušky na okrasných rostlinách

 

(Tetranychidae)

Příznaky poškození

 

Svilušky jsou velmi drobní, světle žlutí nebo i červení, ovální roztoči, kteří sají na rostlinách, především na spodní straně listů, kde si vytvářejí jemné pavučinky. Nejčastěji se jedná o svilušku chmelovou. Napadají široké spektrum nejrůznějších rostlin. Z okrasných rostlin jsou to především azalky, kaktusy, kaly, karafiáty, fíkusy, gerbery, saintpaulie, palmy aj. Vlivem sání vznikají na listech tečkovité skvrny. Napadené listy většinou postupně žloutnou a zasychají.

Vývoj a šíření

Délka vývoje (od vajíčka po dospělce) je závislá na teplotě a vlhkosti prostředí a může být i kratší než 10 dnů. Suché a teplé počasí urychluje rozvoj svilušek. Ve sklenících nebo v bytech je vývoj často nepřetržitý. Svilušky se přemnožují zejména v zimním období, kdy rostliny jsou oslabeny nedostatkem světla a příliš suchým vzduchem (především v bytech s ústředním topením). Ve venkovním prostředí svilušky přečkávají nepříznivé klimatické podmínky v nejrůznějších úkrytech, včetně půdy.

Ochrana

S ochranou je třeba začít při prvním výskytu svilušek nebo při prvních příznacích napadení. Vzhledem k tomu, že aplikace insekticidů v obytných prostorách je nepřípustná, měly by být všechny rostliny důkladně ošetřeny ve venkovním prostředí koncem léta, tj. před příchodem zimy.

K ochraně je možné použít přípravky Omite 570 EW, Talstar 10 EC nebo Vertimec 1,8 EC.

 

Červci na okrasných rostlinách

 

(Coccoidae)

Příznaky poškození

Červci jsou stejnokřídlý hmyz, který se velmi intenzivně rozmnožuje. Samičky červců jsou bezkřídlé, samečci jsou okřídlení. Napadají nejrůznější bylinné rostliny a dřeviny, v našich podmínkách poškozují především skleníkové, nebo pokojové rostliny. Dospělci i larvy červců vysávají pletiva z listů, větví a stonků a tím se napadené rostliny deformují, zaostávají v růstu a při přemnožení často hynou. Většina červců vylučuje medovici, na které rostou černě houbového původu. Někteří červci (především vlnatí) žijí i na kořenech rostlin. Červce rozdělujeme na červce vlnaté (mají na povrchu těla voskové výpotky ve formě poprašků, vláken nebo chomáčků - např. červec paprsčitý a č. citroníkový, kteří škodí na orchidejích, palmách, citrusech a jiných hrnkových rostlinách), puklice (jejich těla jsou pokryty vyklenutým a většinou okrouhlým štítkem, který je v dospělosti pevný - např. p. polokulovitá a p. kaktusová, které škodí na pokojových a skleníkových rostlinách, nebo p. lísková a p. březová, které škodí na venkovních okrasných dřevinách a na štítenky (jsou pokryty štítky různé velikosti a tvaru - např. š. kaktusová, která škodí na kaktusech, š. břečťanová a š. skleníková, které škodí především na hrnkových rostlinách).

 

 

Vývoj a šíření

Vývojový cyklus červců je v závislosti na teplotě 35 až 45 dnů.

Ochrana

 

Ošetření se provádí na začátku prvních výskytů škůdců.

K postřikům je možné použít přípravky Mospilan 20 SP nebo Sumithion Super.

 

Molice skleníková

 

(Trialeurodes vaporariorum)

Příznaky poškození

 

Molice skleníková je jeden z nejobávanějších škůdců skleníkových a pokojových rostlin. Nejvíce ohroženy bývají rychlené okurky a rajčata, z okrasných rostlin pak především gerbery, fuchsie a velkokvěté muškáty. Přímé škody molice způsobují sáním na rostlinách. Následkem toho dochází k odbarvování, deformování a opadávání listů. Napadené rostliny zakrňují, chřadnou a nezřídka i hynou. Škodí i znečišťováním výpěstků medovicí a černěmi a přenosem některých virových chorob. Molice vylučují lepkavou sladkou medovici, která ulpívá na listech, kde je porůstána houbovými černěmi. Kromě molice skleníkové se u nás rozšiřuje i příbuzná molice bavlníková (Bemisia tabaci).

Vývoj a šíření

Molice skleníková je původně tropický a subtropický druh, který není schopen v našich podmínkách přezimovat v nevytápěných prostorách. Při vyšších teplotách je rozvoj a množení molice velmi rychlý. Dospělé molice jsou voskově ojíněné o velikosti kolem 1 až 1,5 milimetru. Larvy jsou šedožluté, elipsovitého tvaru. Všechna vývojová stádia se přednostně zdržují na spodní straně listů.

Ochrana

Ochrana proti molici skleníkové je velmi obtížná, protože některé populace jsou již vůči insekticidům odolné.

K ochraně je možné použít přípravky Admiral 10 EC, Mospilan 20 SP nebo Talstar 10 EC.

Při aplikaci přípravků je třeba důkladně ošetřit celé rostliny, zejména pak spodní strany listů.

Mšice na ovocných dřevinách

 

(Aphididae)

Příznaky poškození

Na ovocných dřevinách se vyskytuje celá řada různých mšic. Zelená nebo zelenočerná mšice jabloňová způsobuje na jabloních a hrušních svinování listů, zkrucování letorostů a deformace plodů. Různě zbarvená m. jitrocelová je příčinou deformací a typického zčervenání listů jabloní. Deformace a žloutnutí listů hrušní způsobuje m. svízelová. M. broskvoňová nebo m. hnízdotvorná způsobují svinování a deformace nejmladších listů broskvoní. Podobné příznaky na slivoních způsobuje zelená m. slívová, m. bodláková nebo m. švestková, která však napadá i broskvoně a meruňky. Zkroucení letorostů a svinování listů třešní je způsobováno výrazně černou m. třešňovou.

Vývoj a šíření

Převážná věštšina mšic přezimuje na původních hostitelích ve fázi vajíček. Mšice jabloňová žije celoročně na jabloních, ale ostatní mšice většinou odlétají na léto na jiné rostliny a až před zimou se vrací na původního hostitele (migrují). Tak např. m. jitrocelová na jitrocele, m. svízelová na svízele, m. třešňová a m. broskvoňová na různé byliny i dřeviny. Na různé byliny (především hvězdnicovité) odlétá na léto m. slívová, m. bodláková a m. hnízdotvorná.

Ochrana

 

Proti přezimujícím vajíčkům mšic je účinný přípravek Zolone 35 EC, který se používá ve fázi myšího ouška až růžového poupěte.

V průběhu vegetace je pak možné použít i jiné přípravky. Těmi se ošetřuje při prvních výskytech mšic.

Jedná se o přípravky Mospilan 20 SP, Pirimor 25 WG, Pirimor 25 WG/WSB (rozprašovač), Sumithion Super a Zolone 35 EC.

 

 


Okrasné dřeviny

 

Přípravky dle chorob a škůdců

 

 

Červci APPLAUD 25 WP

Molice APPLAUD 25 WP

TALSTAR 10 EC

Okus a ohryz STOP Z - rozprašovač

Přezimující škůdci OLEOEKOL

Svilušky OMITE 570 EW

TALSTAR 10 EC

Zimní okus, ohryz STOP Z

 

 

Přípravky dle chorob a škůdců

Choroby hlíz a cibulí FUNDAZOL 50 WP

ROVRAL FLO

Dřepčíci ACTELLIC 50 EC

Červci APPLAUD 25 WP

Hnojiva WUXAL Kalcium

WUXAL Super

Houbové choroby PREVICUR 607 SL

Molice APPLAUD 25 WP

TALSTAR 10 EC

Molice skleníková ADMIRAL 10 EC

MOSPILAN 20 SP

Mšice AZTEC 140 EW

MOSPILAN 20 SP

NURELLE D

PIRIMOR 25 WG

PIRIMOR 25 WG/WSB

Padání rostlin FUNDAZOL 50 WP

Padlí BEATON 25 WP

THIOVIT

Plíseň šedá FUNDAZOL 50 WP

ROVRAL FLO

Saví a žraví škůdci DECIS flow 2,5

KARATE 2,5 WG

SUMITHION super

Sklerotiniová hniloba ROVRAL FLO

Skvrnitost listů DITHANE DG

NOVOZIR MN 80

Sviluška chmelová VERTIMEC 1,8 EC

Svilušky OMITE 570 EW

TALSTAR 10 EC

Třásněnka západní TALSTAR 10 EC

Třásněnky ACTELLIC 50 EC

NURELLE D

VERTIMEC 1,8 EC

Vrtalky VERTIMEC 1,8 EC

 


 

                                           Kompostujeme
V otevřeném kompostišti nebo v kompostovacích buňkách (kompostérech). Kdo má dostatek místa, může si pořídit tři kompostiště a plnit je v různých časových obdobích.

První časové období se naplní na začátku jara, uzavře a otevře až příští jaro. Kompost je zralý a přímo k použití k rostlinám.
Druhé časové období se založí v dubnu, plní přes léto a v srpnu uzavře. Na podzim je kompost polozralý a zapraví se do půdy při podzimním rytí.
Třetí časové období založíme na začátku léta a právě do něj dáváme rozdrcený dřevní odpad a suché listí. Na podzim uzavřeme a otevřeme až přespříští jaro. Kompost je zralý (stejně jako v prvním kompostišti) a přímo k použití.
Lze použít i systém dvou kompostišť. Obě dvě naplníme zjara a uzavřeme. První otevřeme na podzim - máme polozralý kompost k zapravení do půdy. Kompost ve druhém necháme zrát ještě přes zimu. Na jaře máme zralý kompost. Pokud máte jen malou zahrádku, doporučujeme alespoň jeden kvalitní termokompostér (má dvojité stěny a další konstrukční vylepšení a kompost v něm zraje rychleji).
 

Komposter dřevo
TermokomposterKompostovat můžeme:
Zbytky ovoce a zeleniny, chemicky neošetřený chlévský hnůj smíchaný s drcenou slámou, plevel před květem a tvorbou semen, popel ze dřeva (v uhelném je příliš těžkých kovů), malé množství drceného papíru a lepenky, malé množství pilin, drcené seno a slámu, zavadlé listí a zavadlou trávu promíchané v tenkých vrstvách s jiným materiálem (není vhodné listí z topolu, břízy, dubu, ořechu a kaštanu), posklizňové zbytky kořenů atd. (nejlépe drcené), zbytky jídel včetně slupek z brambor (ne maso a kosti), sedliny z kávy a čaje, skořápky z vajec, drcené větve. Do kompostu nepatří: Plasty, popel a zbytky z cigaret, kovy, sklo, keramika, kůže, kosti, zbytky masa; nať z brambor, plevel po odkvětu, nemocné a chemicky ošetřené listí a zbytky rostlin (včetně kůry z citrusových plodů apod.), rostliny a plody od frekventované silnice, větší množství jehličí, odřezky z tújí, pelyňku a jim podobných druhů rostlin, předem neupravené (kvašením apod.) zvířecí a lidské výkaly (kromě chlévského hnoje se slámou).

Kompost založíme:
Na sběrném místě předem shromáždíme a promícháme dostatečné množství odpadů. Jako spodní vrstvu (asi 25 cm) dáme drcený dřevěný odpad. Druhá vrstva (asi 25 cm) je zpracovaná a promíchaná směs odpadů. Třetí vrstva (asi 2 cm) je mletý vápenec, čtvrtá vrstva a je dusíkaté hnojivo ( 1 lopatka na 1 m ), pátá vrstva je několik lopat kvalitní půdy. Tuto vrstvu zalijeme vodou a vrstvíme zase od počátku, celkem do výše asi 1 m. Naplněný kompostér se zakryje řídkou vrstvou trávy nebo slámy (drží teplo a vlhko).

Kompost udržujeme:
Dobře založený kompost za sucha kropíme, při prudkém nebo dlouhém dešti naopak zakrýváme (správnou vlhkost kontrolujeme tak, že hmotu stiskneme v dlani - mezi prsty by mělo vytéci několik kapek tekutiny). Dobře založený kompost se nemusí přehazovat. Ale je to vhodné, pokud chceme proces zrání urychlit, a nutné, pokud proces neprobíhá optimálně (hnilobné procesy, nízká teplota apod.). Mikroorganismy zahájí kompostovací proces, pokud najdou vhodné podmínky - teplo a vlhko. V první- rozkladné- fázi (4-5 týdnů) stoupá vlivem mikroorganismů teplota až na 70 °C. Pak klesne na 30-50 stupňů (fáze přetvárná I). Po dalších 3-5 týdnech klesne teplota na 2030 stupňů, kompost je osídlen malými živočichy (dešťovky, roztoče) a nastane fáze přetvárná II. Teplotu můžeme měřit například zavařovacím teploměrem zasunutým hluboko do kompostu. Za 4-8 měsíců od založení část organismů kompost opustí - kompost je polozralý. Za 6-12 měsíců je kompost zralý. Původní odpad je nahrazen příjemně vonící zeminou s obsahem 10-15 °o humusu.

Kompost použijeme:
Polozralý kompost (po 4-8 měsících od založení) je sice bohatý na živiny, ale je lépe ho zapravit do půdy už na podzim, neboť může při styky s kořeny rostlin brzdit růst. V půdě se proces zrání dokončí. Zralý kompost (po 6-12 měsících) je méně výživný, ale obsahuje více humusu a tím trvale zlepšuje půdu na vaší zahradě.
 
Generální úklid domácnosti před vánočními svátky nás žádný rok nemine, pro většinu z nás je to reálný důvod vysmýčit všechny kouty a zbavit byt i v jindy nedostupných místech prachu a nečistot. A jak je na tom ale zahrada? I ta vyžaduje důkladné vygruntování a to ještě před příchodem zimy. Je třeba odstranit všechny zbytky již dávno odumřelých rostlin, pečlivě shrabat listí i spadané plody a nesmíme zapomenout ani na vytrvalé plevele.

Ve sklenících a fóliovnících by neměly zůstat žádné zbytky rostlin plodových zelenin. Především zapomenuté rostliny rajčat je nutné důkladně odstranit. Na nich vzniká živná půda pro přezimování spór houby Cladosporium fulvum, která způsobuje čerň rajčatovou. Tato choroba se projevuje světlezelenými skvrnami na vrchní straně listů a je doprovázena sametovým povlakem fruktifikačních orgánů houby ze spodu listu. Je to nejzávažnější choroba rychlených rajčat. Po dokonalém vyčistění pěstebních ploch od vegetačních zbytků je možné skleníkové a fóliovníkové konstrukce dezinfikovat přípravky Bravo 500, Dithane DG nebo Ridomil Gold MZ 68 WP.

Častým jevem jsou ponechaná jablka na stromech. V tuto dobu jsou již mumifikované a často obalené povlakem plísní. Odstraněním všech plodů ze stromu ale i pod ním předcházíme moniliové hnilobě jádrovin. Tu způsobuje houba Monilinia frustigena, která přezimuje především na mumifikovaných plodech na stromě i pod ním. Šíření v dalších letech zabráníme uložením těchto plodů do kompostových hromad. V kvalitně založeném kompostu dojde k dokonalému rozkladu těchto plodů a zničení zárodků houby.

Největším nebezpečím pro přezimování mykóz je ale ponechané listí pod stromy. Základem zahradní hygieny je dokonalé shrabání. V listí jádrovin nachází podmínky pro přezimování houba Venturia inaequalis, způsobující strupovitost jádrovin. Na jaře se pak šíří do rašících pupenů. Z takto napadených částí se šíří prakticky až do sklizně. Také ponechané listí ořešáků je základním zdrojem infekce pro další houbu – Gnomonia leptostylla, původce antraknózy. Infekce se šíří v následujícím roce za teplého a vlhkého počasí na ovlhčené mladé listy.
Nyní si asi většina zahrádkářů povzdechne, co ale s hromadami shrabaného listí? Není jediné řešení spálit je? V žádném případě! Pálení listí je přežitek, který nemá žádné opodstatnění, o neekologičnosti nemluvě. Každé listí je perfektním materiálem pro kompostování, kterým vzniká vysoce kvalitní humus – listovka. Navíc je současným trendem využívání biologických urychlovačů kompostu.

Na náš trh je dodáván pod názvem Oxygenator. Je to naprosto ekologický přípravek, který nezatěžuje životní prostředí a není pro člověka ani přírodu ničím škodlivý. Oxygenator je původem z jižní Afriky a je složen z 12 kmenů bakterií. Tyto bakterie se vzájemně vhodně doplňují. Aplikace je velice jednoduchá. Přípravek, dodávaný v suché práškové formě, se rozpustí ve vlažné vodě a nechá asi ? hodiny zaktivovat. Potom se čerstvě navrstvená hromada listí a dalších organických zbytků důkladně prolije. Listí se na rozdíl od klasického, fermentovaného kompostu nesmí upěchovat. Přípravek obsahuje aerobní bakterie, což jsou bakterie, které ke svému vývoji potřebují vzduch. Během procesu rozkladu je vhodné občas kompostované listí prolít studenou vodou. Je to proto, aby se kompost ochlazoval a nedocházelo k růstu teploty a procesu fermentace. To by znamenalo samozřejmě zničení užitečných bakterií. Celý proces rozkladu se tímto značně urychlí. Po několika týdnech máme organický materiál dokonale proměněn na kvalitní kompost. Nedochází zde ke ztrátě dusíku, neboť bakterie, obsažené v přípravku jej dokáží vázat. V tu dobu je teplota při klasickém kompostování kolem 40 0 C, proces fermentace pokračuje, což má za následek ono pověstné zapáchání a právě zde dochází k velké ztrátě dusíku. Další informace o urychlovači kompostu získáte u firmy Semena Vaněk, spol. s r.o., Bubenské nábř. 9, 170 00 Praha 7, tel: 283 870 126

 
V zásadě jsou ke kompostování vhodné organické odpady všeho druhu z kuchyně i domácnosti (květiny, zbytky ovoce, zeleniny a brambor - i zkažené, kávová sedlina a vylouhované sáčky čaje, vaječné skořápky, popel ze dřeva, hygienický papír, v malém množství i novinový papír apod.).
Nyní k některým materiálům podrobněji. Zbytky masa a jídla lze kompostovat jen tehdy, když je chráníme před potkany a hromadíme je například v kompostérech, kde dojde k horké fázi (nad 50°C).
Slupky z jižního ovoce (pomeranče, grepy, banány, citróny) jsou snadno náchylné k plesnivění, a proto by se neměly používat ve větším množství ke kompostování. Občas se tvrdí, že slupky citrusového ovoce jsou ošetřeny silnými jedy, a proto nepatří do kompostu. Citrusové plody se převážně ošetřují organickými fungicidy, aby nebyly při transportu napadeny houbami. Tyto fungicidy se však při procesu kompostování bez problému rozkládají. Jak dokazují nové výzkumy, nejsou po 6 týdnech kompostování už prokazatelné.
Kávová sedlina a vylouhovaný čaj jsou oblíbenou potravou pro žížaly. Obsahují důležité živiny, jakými jsou draslík a hořčík. Vaječné skořápky působí vysokým obsahem vápníku proti okyselování kompostu. Těžko se rozkládají, a proto se musí dobře rozdrtit.
Papír, lepenka a čistý starý papír patří do separovaného sběru. Znečištěný papír, například papírové ručníky a kapesníky nebo balící papír, je pro kompost velmi žádoucí, neboť vyrovnává obsah vlhkosti kuchyňských odpadů a zlepšuje strukturu kompostu.
Zbytky vlasů a vousů obsahují hodně dusíku a lze je dát přímo do kompostu. Popel ze dřeva je bohatý na rostlinné živiny a je žádoucí, aby byl řádně využit jak ke hnojení v zahradě, tak i jako výborný přídavek do kompostu.

Zásadně nevhodné ke kompostování je vše, co vadí procesu tlení, zejména cizorodé látky jako sklo, kovy, umělé hmoty všeho druhu a textilie. Dále pak materiály, které vykazují nebo mohou vykazovat vyšší obsah škodlivých látek, jako například obsah sáčku z vysavačů, popel z briket a uhlí, barevné časopisy, smetky ze silnic, oleje, baterie, zbytky barev a laků, uhynulá zvířata, léky a pleny.

 

 

                                     Kompost je továrna pro naši zahradu
 
Kompost nezakládáme v blízkosti domu ani na přímém slunci.
Kompost je sice místem, které bývá na pozemku pohledům skryté, ale je to vlastně přírodní továrna pro naši zahradu. Když je kompost kvalitní, máme jistotu, že bude nejen bohatá úroda, ale skvělé kondici se bude těšit celá zahrada.
15. 1. 2008 14:35
Kompost zakládáme na takovém místě, z něhož budeme snadno rozvážet cennou zeminu po zahradě. Nejlepší stanoviště je ve stínu v blízkosti menšího živého plotu nebo nevelkého stromu.
Nikdy nesmí být na prudkém slunci nebo na místě, kde by zůstával stále mokrý.
Jestliže nám to prostor zahrady dovolí, upřednostníme spíše jednoduchý způsob vrstvení, které později připomíná vyvýšený záhon. Tajemství rychlého rozkladu spočívá v různorodosti biologického odpadu, který nám drobní tvorové a bakterie žijící uvnitř kompostu dokonale a žádoucím způsobem zpracují.
Kompost musí být dobře zásobený živinami
 
 Humus ale může vzniknout pouze tehdy, je-li kompost dobře zásobený živinami. Proto je nutné občas do kompostu přidat živočišný materiál bohatý na dusík (chlévská mrva či plná hrst rohovinové drti). Hromadu kompostu také v průběhu roku několikrát zakryjeme posečenou trávou. Avšak pozor! Posečená tráva, je-li uložena ve vrstvě vyšší jak 20 cm, se nezačne rozkládat, ale kvasit. Takže se rozprostře zápach a zároveň velké teplo uvnitř vrstvy, což je krajně nežádoucí.
 
Správně založený kompost obsahuje dostatečné množství dřevitého a suchého materiálu spojeného s vlhkým a většinou zeleným odpadem. Nezapáchá, protože se v něm ihned rozběhne přeměna organických látek v cenný humus.
Na jaře se kompost ještě jednou pohnojí tak, že se posype rohovinovou drtí nebo chlévskou mrvou a potom se zakryje vysokou vrstvou posečené trávy. Tak hromada odpočívá až do září, kdy kompost voní jako lesní hrabanka.
 
Co patří do kompostu
Ze zahrady - spadané listí, posečená tráva, ustřižené odkvetlé trvalky, sláma, vytrhaný plevel, rostlinné zbytky, větve, travní drny, hobliny, klest
Z domu - zemina z květináčů a balkonových truhlíků, řezané květiny, zbytky vlny, peří (ale jen v nepatrném množství), vlasy, vlna (ovčí nebo bavlna)
Z kuchyně - zbytky zeleniny a ovoce (i slupky citronů, pomerančů a banánů), papírové filtry s kávou a čajem
Přísady - mletý vápenec, mleté řasy, mleté horniny, rohovinová drť
 
Co do kompostu nepatří
Zbytky vařených pokrmů, jako jsou např. brambory, těstoviny, kosti a zbytky masa by se staly vyhledávanou pochoutkou pro potkany.
Jak poznat, kdy jsme udělali chybu
Je-li obsah kompostu šedý, vložili jsme vstupní materiál, který byl příliš suchý a kyprý.

Jestliže začnou organické zbytky zahnívat, jsou vlhké a zapáchají, byl vstupní materiál moc jemný. Příliš často jsme používali drtičku a hniloba zadusila veškerý život uvnitř plánovaného kompostu. Řešení: Okamžitě založíme novou hromadu kompostu a podle problému, který se vyskytl, smícháme původní materiál s množstvím jiného suchého nebo vlhkého materiálu.

 

 


 

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek